ForumKalbi.Com | Forum Dünyasının Kalbi!

Kullanıcı Etiketle

Sayfa 4/4 İlkİlk ... 234
38 sonuçtan 31 ile 38 arası

Konu: Kpss Tarih Ders Notları ve Soruları - KPSS Tarih Dersine Nasıl Çalışılır?

  1. #31
    Lâyezal - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Kayıt
    Dec 2013
    Ziyaret
    19-10-2014-15:09
    Yer
    Araf
    Mesajlar
    19,142
    Konular
    13196
    Bloglar
    15
    Seslenme
    29 Mesajlar
    Etiket
    3 Konular
    FK Puanı
    2019
    FK Level:
    Lâyezal çevrimdışı

    Standart Cevap: Kpss Tarih Ders Notları ve Soruları - KPSS Tarih Dersine Nasıl Çalışılır?

    Kpss Tarih Ders Notları ve Soruları - KPSS Tarih Dersine Nasıl Çalışılır?

    Ergün YILDIRIM
    KPSS TARİH DERS NOTLARI Tarih Öğretmeni
    32
     İslamiyet’i kabul eden ve resmi din olarak ilan
    eden ilk Türk devleti “Karahanlılar”dır. (840 -
    1212)
     Orta Asya’da İslamiyet’i kabul eden ilk Türk
    devleti Karahanlılar’dır.
     Müslüman Türkler tarafından kurulan ilk Türk
    devleti “Tolunoğulları”dır. (868 - 905)
     Karahanlılar, yöneten ve yönetilenleri Türk
    olan ilk Türk - İslam devletidir. Bu yüzden
    Karahanlılarda, Gazneli ve Selçuklulardaki gibi
    Arap - İran etkisi yoktur.
     Türk - İslam Edebiyatı’nın ilk örneği olan,
    Yusuf Has Hacib’in yazdığı Kutadgu Bilig
    (Mutluluk Veren Bilgi) ve Kaşgarlı
    Mahmut’un yazdığı Divan-ı Lügat-it Türk adlı
    eserler Karahanlılar Dönemi’nde yazılmıştır ve
    Karahanlı hükümdarına sunulmuştur.
     Karahanlılar tarihte ilk defa “askeri hastane”
    ve “askeri posta teşkilatını” kurmuşlardır.
     İkta sistemini ilk uygulayan Karahanlılardır
    (Askeri ikta sistemini ilk uygulayan ise Büyük
    Selçuklulardır.).
     Türk – İslam mimarisinde ilk defa
    kervansarayları Karahanlılar inşa etmişlerdir.
     Türk – İslam mimarisinin temelleri
    Karahanlılar Dönemi’nde atılmıştır.
     İlk Türkçe siyasetname Yusuf Has Hacib
    tarafından yazılan Kutadgu Bilig’dir.
     Karahanlılar dönemi; İslamiyet öncesi Türk
    kültüründen Türk – İslam kültürüne geçişin
    ilk halkasıdır.
     Mısırda kurulan ilk Türk - İslam Devleti
    Tolunoğulları’dır.
     Mısır’da kurulan ikinci Türk - İslam devleti
    İhşitler (Akşitler)’dir.
     Hicaz Bölgesi’ne hâkim olan ilk Türk devleti
    İhşitler (Akşitler)’dir.
    NOT: Tolunoğulları ve İhşitler (Akşitler)’de
    yönetici ve askeri kadro genellikle Türklerden
    oluşmuş ise de halk Arap ve Berberilerden
    oluşmuştur. Bu durum kısa sürede yıkılmalarına
    neden olmuştur.


     Afganistan’da kurulmuş ilk Türk devleti
    Gazneliler’dir.
     İmparatorluk karakteri taşıyan ilk Türk - İslam
    Devleti Gazneliler’dir.
     Abbasi Halifesini Şii Büveyhoğullarına karşı
    koruyan ilk Türk - İslam Devleti Gazneliler’dir
    (ikinci Türk devleti ise Büyük Selçuklulardır.).
     Gaznelilerin en ünlü hükümdarları Gazneli
    Sultan Mahmut’tur (998 - 1030).


    NOT: Gazneli Mahmut Türk - İslam Dünyası’nda
    Hindistan’a yapmış olduğu ve 25 yıl süren 17
    seferiyle tanınmıştır (İslamiyet’i Hindistan’a
    yaymış (ilk kez) ve Kast sistemine ilk büyük
    darbeyi indirmiştir.).


     Türk tarihinde Sultan ve Padişah ünvanını
    kullanan ilk Türk hükümdarı Gazneli
    Mahmut’tur.
     Büyük Selçuklularda ilk parayı Tuğrul Bey
    bastırmıştır (Altın para – Dinar, Gümüş para –
    Dirhem).
     Anadolu’ya yerleşmek amaçlı ilk Türk akınları
    Büyük Selçukluları tarafından yapılmıştır (ilk
    sefer Çağrı Bey tarafından 1015 – 1021 yıllları
    arasında yapılmıştır.).
     Büyük Selçuklular zamanında ilk kez İslam
    Dünyası’nın siyasi liderliği ve koruyuculuğu
    Türklere geçmiştir.
     1048 Pasinler Savaşı, Büyük Selçukluların
    Bizans’a karşı kazandığı ilk büyük zaferdir.
     Pasinler Savaşı ile Bizans’ın direnci kırılmış ve
    Türkleri Anadolu’ya olan akınları yoğunluk
    kazanmıştır.
     Büyük Selçukluların ilk başkenti Nişabur’dur.
     Büyük Selçuklular ile Bizans arasında yapılan
    1071 Malazgirt Savaşı sonucunda Anadolu’nun
    kapıları Türklere açılmış, Anadolu’da “Türkiye
    Tarihi” başlamış ve ilk Türk Beylikleri
    kurulmuştur (Alparslan Dönemi).
     1071 Malazgirt Savaşı’ndan sonra Anadolu’da
    kurulan ilk Türk Beylikleri; Danişmentliler,
    Saltuklular, Mengücekler, Artuklular ve Çaka
    Beyliği’dir.
     İlk İslam minyatür okulu Bağdat’ta Büyük
    Selçuklu Devleti zamanında açılmıştır.
     Büyük Selçuklu Devleti, Melikşah Dönemi’nde
    en geniş sınırlarına ulaşmış ve en parlak
    dönemini yaşamıştır.
     Babür krallarından Şah Cihan eşi Mümtaz
    Mahal için Hindistan’ın Agra kentinde “Tac
    Mahal” adlı ünlü anıt mezarı yaptırmıştır.
     Moğolları durdurabilen ilk devlet ve dört
    savaşta da yenebilen tek devlet Memlükler’dir
    (1260 Ayn Calut, 1277 Elbistan, 1282 Humus
    ve 1303 Merc-i Suffar savaşları).
     Saltanatla yönetilmeyen tekmdevlet
    Memlükler’dir (Memlük sultanları komutanlar
    arasından seçimle belirlenirdi.).

    Samimi insanlar can sıkarlar. Neden mi?
    Oyun oynamasını bilmezler.
    Bu yüzden samimi kadınlar yalnız kalırlar, çünkü onlarla fikir alışverişi yapılır ancak.
    Kırıştırılmaz...!
    Emre Yılmaz


  2. #32
    Lâyezal - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Kayıt
    Dec 2013
    Ziyaret
    19-10-2014-15:09
    Yer
    Araf
    Mesajlar
    19,142
    Konular
    13196
    Bloglar
    15
    Seslenme
    29 Mesajlar
    Etiket
    3 Konular
    FK Puanı
    2019
    FK Level:
    Lâyezal çevrimdışı

    Standart Cevap: Kpss Tarih Ders Notları ve Soruları - KPSS Tarih Dersine Nasıl Çalışılır?

    Ergün YILDIRIM
    KPSS TARİH DERS NOTLARI Tarih Öğretmeni
    33
    ÇIKMIŞ SORULAR


    1. Türk - İslam dünyasında pozitif bilimler
    aşağıda verilen bilim adamlarından hangisi
    ile başlamıştır?
    A) Ömer Hayyam
    B) Farabi
    C) İbn-i Rüşd
    D) Uluğ Bey
    E) İdris-i Bitlisi
    (2002 - KPSS)


    2. Türk - İslam devletlerinde köyde yaşayan
    reaya ile ilgili olarak;
    I. Ürün üzerinden vergi vermesi
    II. Elindeki toprağa, işleyebildiği sürece sahip
    olması
    III. Ölüm halinde erkek evlada miras bırakabilmesi
    uygulamalarından hangisi yada hangileri
    doğrudur?
    A) Yalnız I
    B) Yalnız II
    C) Yalnız III
    D) II ve III
    E) I,II ve III
    (1999 - DMS)


    3. Karahanlılarda Hassa Ordusu küçük yaşta esir
    edilen veya para ile satın alınan gençlerden
    oluşturulurdu.
    Hassa ordusunun oluşturulma biçiminin
    Osmanlılarda aşağıdakilerden hangisinde
    temel olduğu savunulabilir?
    A) İltizam sistemine
    B) Tımar sistemine
    C) Devşirme sistemine
    D) Eyalet sistemine
    E) Merkezi devlet sistemine
    (1999 - DMS)


    4. Aşağıdaki Türk - İslam devletlerinden
    hangisinde, hükümdar din işlerini halifeye
    bırakarak devlet işlerini ise tümüyle kendi
    üzerine almakla bu eski Türk devlet
    geleneğini başlatmıştır?
    A) Memlukluüler
    B) Osmanlılar
    C) Gazneliler
    D) Selçuklular
    E) Karahanlılar
    (1999 - DMS)


    5. Türk - İslam devletlerinde reaya;
    I. Otlak
    II. Yaylak
    III. Bahçe
    IV. Orman
    alanlarından hangilerine sahip olup mülk
    edinebilmiştir?
    A) Yalnız I
    B) Yalnız II
    C) Yalnız III
    D) I ve II
    E) III ve IV
    (1999 - DMS)


    6.
    I. Bitki motifleri
    II. Hayvan figürleri
    III. Yazı türleri
    Selçuklu mimarisinde yukarıdakilerden
    hangileri süsleme amacıyla kullanılmıştır?
    A) Yalnız I
    B) Yalnız II
    C) Yalnız III
    D) II ve III
    E) I, II ve III
    (2003 - KPSS)


    7. Aşağıdakilerden hangisi Türk - İslam
    devletlerinde görülen toprak yönetimi ile
    ilgili bir kavram değildir?
    A) İkta
    B) Has
    C) Zeamet
    D) Ulak
    E) Yurtluk
    (2005 - KPSS)


    8. Türk - İslam mimarisinde çeşitli amaçlara
    hizmet eden yapı topluluğuna verilen isim
    aşağıdakilerden hangisidir?
    A) Kümbet
    B) Han
    C) Medrese
    D) Külliye
    E) Camii
    (1999 - DMS)    Samimi insanlar can sıkarlar. Neden mi?
    Oyun oynamasını bilmezler.
    Bu yüzden samimi kadınlar yalnız kalırlar, çünkü onlarla fikir alışverişi yapılır ancak.
    Kırıştırılmaz...!
    Emre Yılmaz


  3. #33
    Lâyezal - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Kayıt
    Dec 2013
    Ziyaret
    19-10-2014-15:09
    Yer
    Araf
    Mesajlar
    19,142
    Konular
    13196
    Bloglar
    15
    Seslenme
    29 Mesajlar
    Etiket
    3 Konular
    FK Puanı
    2019
    FK Level:
    Lâyezal çevrimdışı

    Standart Cevap: Kpss Tarih Ders Notları ve Soruları - KPSS Tarih Dersine Nasıl Çalışılır?

    Ergün YILDIRIM
    KPSS TARİH DERS NOTLARI Tarih Öğretmeni
    34
    9. Türk mimarisinde,
    I. Külliye
    II. Medrese
    III. Kümbet
    türü yapılardan hangileri “anıtmezar”
    niteliğindedir?
    A) Yalnız I
    B) Yalnız II
    C) Yalnız III
    D) II ve III
    E) I ve III
    (2003 - KPSS)


    10. İkta nedir?
    A) Selçuklularda eyaletlerdeki valilerin askerleri
    B) Selçuklularda toprakların vergi gelirlerine göre
    bölümlere ayrılması
    C) Türk devletlerinde sosyal hayatı düzenleyen
    kurallar
    D) Türk İslam devletlerinde hukuk sistemi
    E) Türk İslam sanatında bir tür
    (2006 - KPSS / Ortaöğr.)


    11. İslam hukukuna göre, herhangi bir kişinin
    mülklerinin veya gelirlerinin bir kısmının
    kamu yararı için süresiz olarak kullanılması
    sistemi aşağıdakilerden hangisidir?
    A) İltizam
    B) Dirlik
    C) Vakıf
    D) Devşirme
    E) Öşür
    (2007 - KPSS / Lisans)


    12. Büyük Selçuklu Sultanı Melikşah
    Dönemi’nde;
    I. Yeni bir mezhep olan Bâtınilerin vezir
    Nizamülmük’ü öldürmeleri,
    II. Bağdat’ta Nizamiye Medreseleri’nin kurulması,
    III. Medreselerde din bilimlerinin yanında pozitif
    bilimlerinin de okutulması,
    IV. Yeni bir takvimin düzenlenmesi,
    gelişmelerinden hangisi sosyal hayatı olumlu
    yönde etkilemiştir?
    A) Yalnız IV B) I ve II C) I, II ve III
    D) II, III ve IV E) I, II, III ve IV
    (2000 – DMS)


    13. Aşağıdakilerden hangisi, Türk İslam
    Devletlerinde hükümdarlık sembollerinden
    biri değildir?
    A) Hilat (giysi) B) Asa C) Bayrak (alem)
    D) Çetr (saltanat şemsiyesi) E) Ok
    (2008 - KPSS/Önlisans)
    14. Aşağıdakilerden hangisi, Büyük Selçuklular
    Dönemi’ne aittir?
    A) Nizamiye Medresesi
    B) Karatay Medresesi
    C) Çinili Köşk
    D) Muradiye Camisi
    E) İshak Paşa Sarayı
    (2008 - KPSS/Önlisans)


    15. Türklerin İslamiyet’e geçmeleriyle
    aşağıdakilerden hangisi kültürel
    hayatlarında bir sanat kolu oluşturacak
    derecede önem kazanmıştır?
    A) Hat B) Maden işçiliği
    C) Heykel D) Oyma
    E) Dokuma
    (2009 - KPSS)


    CEVAPLAR


    1. B 2. E 3. C 4. D 5. C 6. E 7. D 8. D 9. C
    10. A 11. C 12. D 13. E 14. A 15. A


    TÜRKİYE TARİHİ


    ANADOLU’YA YAPILAN İLK TÜRK AKINLARI


     Anadolu’ya ilk Türk akınları, Avrupa Hunları
    tarafından yapılmıştır (395 -398).
     Anadolu’ya ikinci Türk akınları ise Sibir
    (Sabar) Türkleri tarafından gerçekleştirilmiştir
    (516).
     Anadolu’ya üçüncü Türk akınları ise
    Abbasilere bağlı Müslüman Türk komutanları
    tarafından Bizans’a yönelik yapılmıştır.
     Anadolu’ya yapılan bu akınlar keşif amaçlı
    olup yerleşme amacı taşımamaktadır.
    Anadolu’yu Türk vatanı haline getirenler ise
    Oğuz Türkleridir.
     Anadolu’yu yurt edinmek amacıyla keşif ve
    yıpratmaya yönelik akınları başlatan; Büyük
    Selçuklu liderlerinden Çağrı Bey’dir (1015 -
    1021).
     Çağrı Bey’in bu akınları sonucunda
    Anadolu’nun Türklere uygun bir coğrafya
    olduğu anlaşılmıştır.
     1040 Dandanakan Savaşı sonrasında
    Anadolu’ya düzenlenen akınlar daha da
    artmıştır.
     Çağrı Bey’den sonra Büyük Selçuklu
    hükümdarı Tuğrul Bey tarafından Selçuklu
    prensleri İbrahim Yınal ve Kutalmış
    Anadolu’nun fethi için görevlendirilmişlerdir.
    Bu amaçla yapılan akınlar Selçuklular ile
    Bizans - Gürcü kuvvetlerini karşı karşıya    Samimi insanlar can sıkarlar. Neden mi?
    Oyun oynamasını bilmezler.
    Bu yüzden samimi kadınlar yalnız kalırlar, çünkü onlarla fikir alışverişi yapılır ancak.
    Kırıştırılmaz...!
    Emre Yılmaz


  4. #34
    Lâyezal - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Kayıt
    Dec 2013
    Ziyaret
    19-10-2014-15:09
    Yer
    Araf
    Mesajlar
    19,142
    Konular
    13196
    Bloglar
    15
    Seslenme
    29 Mesajlar
    Etiket
    3 Konular
    FK Puanı
    2019
    FK Level:
    Lâyezal çevrimdışı

    Standart Cevap: Kpss Tarih Ders Notları ve Soruları - KPSS Tarih Dersine Nasıl Çalışılır?

    Ergün YILDIRIM
    KPSS TARİH DERS NOTLARI Tarih Öğretmeni
    35
    getirmiştir. İki taraf arasında yapılan 1048
    Pasinler Savaşı sonucunda Bizans yenilmiş ve
    Türklerin Anadolu’daki etkinliği iyice
    artmıştır (Anadolu’da Bizans’la yapılan
    ilk savaş).


    NOT: Malazgirt’e kadar Anadolu’ya yapılan Türk
    akınlarının amacı; keşif ve Bizans’ı yıpratmaya
    yöneliktir.


     Türkleri Anadolu’dan atmak isteyen Bizans ile
    Selçuklular arasında yapılan 1071 Malazgirt
    Savaşı sonucunda Bizans’ın direnci kırılmış ve
    Türkler kısa sürede Ege sahillerine kadar
    ulaşmayı başarmışlardır.
     Bu zaferin kazanılmasında Bizans ordusundaki
    Uz ve Peçenek Türklerinin Selçuklu ordusu
    tarafına geçmelerinin etkisi büyüktür.


     1071 Malazgirt Savaşı Sonucunda;


     Türklere Anadolu’nun kapıları açılmıştır.
     Türklerde Anadolu’yu yurt edinme düşüncesi
    hâkim olmuştur.
     Türkler Anadolu topraklarına yerleşmeye
    başlamışlardır.
     Orta Asya’daki Türk boyları Anadolu’ya
    gelmeye başlamışlardır.
     Bizans’ın çağrısıyla Haçlı Seferlerinin
    düzenlenmesine neden olmuştur.
     Anadolu’da ilk Türk Beylikleri ortaya çıkmaya
    başlamıştır.


     Böylece XI. yüzyılda başlamış olan Türkiye
    Tarihi 5 bölüme ayrılarak incelenmektedir;


     I. Beylikler Dönemi
     Anadolu (Türkiye) Selçuklu Dönemi (1077 -
    1308)
     II. Beylikler Dönemi
     Osmanlı Devleti Dönemi (1299 - 1922)
     Türkiye Cumhuriyeti Dönemi (1923- )


    I. BEYLİKLER DÖNEMİ


     1071 Malazgirt Savaşı’ndan sonra yapılan
    antlaşmaya Bizans’ın yeni yönetimi uymayınca
    Sultan Alparslan komutanlarına Anadolu’nun
    tamamen fethedilmesini ve fethettikleri
    yerlerde Büyük Selçuklu Devleti’ne bağlı
    beylikler kurmalarını emretmiştir.
     Bu durum Anadolu’nun hızlı bir şekilde
    fethedilmesini sağlasa da devletin feodal bir
    yapı içerisine girmesine neden olmuştur.
     Selçuklu komutanları fethettikleri topraklarda
    devlete bağlı beylik kurmalarına rağmen
    Melikşah’ın ölümünden sonra başlayan taht
    kavgaları sırasında bağımsızlıklarını ilan
    etmişlerdir (1092 - 1117).
     Bu beylikler şunlardır; Danişmentliler,
    Saltuklular, Artuklular, Mengücekliler ve Çaka
    Beyliği’dir.


    1) Saltuklular (1072 - 1202)


     Ebu’l Kasım Saltuk tarafından Erzurum ve
    çevresinde kurulmuştur.
     Anadolu’da kurulan ilk Türk beyliğidir.
     Gürcülere ve Haçlılara karşı başarılı
    mücadeleler vermişlerdir.
     Anadolu Selçuklu Sultanı Rükneddin
    Süleyman Şah tarafından yıkılmışlardır.


    2) Danişmentliler (1080 - 1178)


     Melikşah’ın komutanlarından Danişmentoğlu
    Ahmet Gazi tarafından Sivas merkez olmak
    üzere kuruldu.
     Kayseri, Tokat ve Amasya’ya kadar sınırlarını
    genişletmişlerdir.
     Haçlılar ve Bizans’a karşı mücadele
    etmişlerdir. Haçlılarla yapılan savaşları anlatan
    “Danişmendname Destanı” günümüze kadar
    gelmiştir.
     Kısa sürede Anadolu’daki ilk Türk Beylikleri
    içerisinde en güçlüsü haline gelmiştir.
     Anadolu Selçuklu Devleti’nin Anadolu Türk
    Birliği’ni sağlama konusundaki en büyük
    rakibi olmuştur.
     Anadolu’da ilk medreseyi Niksar’da
    kurmuşlardır (Yağıbasan Medreseleri).
     Anadolu da kurulan ilk uç teşkilatıdır.
     Anadolu Selçuklu Sultanı II. Kılıçarslan
    tarafından yıkılmışlardır.


    3) Mengücekliler (1080 - 1228)


     Mengücek Gazi tarafından Erzincan, Kemah
    ve Divriği dolaylarında kurulmuştur.
     Bizans ve Gürcülere karşı başarılı savaşlar
    yapmışlardır.
     Anadolu Selçuklu sultanı I. Alâeddin Keykubat
    tarafından yıkılmışlardır.


    4) Artuklular (1102 - 1409)


     Selçuklu komutanlarından Artuk Bey
    tarafından Mardin ve çevresinde kurulmuştur.
     Daha sonra Hasankeyf (Diyarbakır), Mardin
    ve Harput olmak üzere üç kol halinde
    yaşamışlardır.    Samimi insanlar can sıkarlar. Neden mi?
    Oyun oynamasını bilmezler.
    Bu yüzden samimi kadınlar yalnız kalırlar, çünkü onlarla fikir alışverişi yapılır ancak.
    Kırıştırılmaz...!
    Emre Yılmaz


  5. #35
    Lâyezal - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Kayıt
    Dec 2013
    Ziyaret
    19-10-2014-15:09
    Yer
    Araf
    Mesajlar
    19,142
    Konular
    13196
    Bloglar
    15
    Seslenme
    29 Mesajlar
    Etiket
    3 Konular
    FK Puanı
    2019
    FK Level:
    Lâyezal çevrimdışı

    Standart Cevap: Kpss Tarih Ders Notları ve Soruları - KPSS Tarih Dersine Nasıl Çalışılır?

    Ergün YILDIRIM
    KPSS TARİH DERS NOTLARI Tarih Öğretmeni
    36
     Hasankeyf kolu Haçlılarla mücadele etmiştir,
    Eyyubiler tarafından yıkılmıştır. Mardin kolu
    Haçlılarla mücadele etmiş, Karakoyunlular
    tarafından yıkılmıştır. Harput kolu Anadolu
    Selçuklu Devleti tarafından yıkılmıştır.
     Anadolu’da ilk köprüleri yapan beyliktir
    (Malabadi Köprüsü).


    5) Çaka Beyliği (1081 - 1093)


     Çaka Bey tarafından İzmir’de kurulmuştur.
     İlk denizci Türk beyliğidir. Çaka Bey de ilk
    Türk denizcisidir.
     Türk Deniz Kuvvetleri’nin kuruluş tarihi Çaka
    Beyliği ile başlar.
     Türk Tarihi’nde denizcilik faaliyetlerinin bu
    kadar geç başlamasının nedeni; Türklerin daha
    önce denize kıyı coğrafyalarda egemenlik
    kuramamış olmalarıdır.
     Çaka Bey kurduğu donanma ile Bizans ile
    mücadele etmiş ancak Bizans’ın kışkırtmaları
    sonucu Anadolu Selçuklu Sultanı I. Kılıç
    Arslan tarafından öldürülmüştür, toprakları da
    Bizans’ın eline geçmiştir.
     Türk - İslam Tarihi’nde İstanbul’u kuşatan
    ilk Türk hükümdarı Çaka Bey’dir.
     Batı Anadolu’da ilk Türk hâkimiyeti bu
    beylikle başlamış ve 12 yıl sürmüştür. Çaka
    Beyliği’nin yıkılışı Türk denizciliğinin
    gelişmesini 150 yıl geciktirmiştir.


    NOT: Bu dönemde bu beyliklerden başka
    Anadolu’da Ahlat ve çevresinde Sökmenliler
    (Ahlatşahlar), Bitlis ve Erzen’de Dilmaçoğulları,
    Diyarbakır’da İnaloğulları (Yınaloğulları),
    Harput’ta Çubukoğulları, Denizli ve Ladik
    dolaylarında İnançoğulları ile Efes ve çevresinde
    Tanrıvermişoğulları adlı beylikler de kurulmuştur.


    ÖRNEK SORU
    Türk denizciliğinin Anadolu Selçuklu
    Dönemi’ne kadar gelişmemesinde başlıca etken
    aşağıdakilerden hangisidir?
    A) Devletin egemenlik anlayışı
    B) Ülke topraklarının coğrafi konumu
    C) Komşularının güçlü olması
    D) Devletin ekonomik yapısı
    E) Sınırlarının geniş olması
    (1999/DMS)
    Cevap: B
    ÖRNEK SORU
    Anadolu Selçuklu Dönemi’nde yaşamış ilk Türk
    denizcisi aşağıdakilerden hangisidir?
    A) Artuk Bey B) Çağrı Bey C) Tutuş
    D) Süleymanşah E) Çaka Bey
    (2003/KPSS)
    Cevap: E


     I. Beylikler Dönemi Eserleri


     Saltuklular Dönemi Eserleri


     Erzurum Kale Camii
     Erzurum Ulu Camii
     Erzurum Tepsi Minare (Saat Kulesi)
     Erzurum (Tercan) Mama Hatun Kervansarayı
    ve Kümbeti
     Erzurum Emir Saltuk Kümbeti (Anadolu’nun
    en eski anıtsal mezar yapısıdır.)


     Mengücekliler Dönemi Eserleri


     Divriği (Sivas) Ulu Camii (Hat işlemeleriyle
    ünlü bir eserdir.).
     Divriği Külliyesi
     Divriği Sitte Melik Kümbeti
     Divriği Turan Melik Darüşşifası
     Divriği Kale Camii
     Kemah Sultan Melik Kümbeti
     Kayıtbay Camii


     Artuklular Dönemi Eserleri


     Diyarbakır Artuklu Sarayı
     Silvan (Meyyafarkin) Ulu Camii
     Mardin Ulu Camii
     Harput Ulu Camii
     Mardin - Dunaysır (Kızıltepe) Ulu Camii
     Urfa Ulu Camii
     Malabadi Köprüsü


    ÖRNEK SORU
    Batman yakınındaki Hasankeyf’te
    aşağıdakilerden hangisine ait eserler
    bulunmaktadır?
    A) Artukoğulları
    B) Germiyanoğulları
    C) Karamanoğulları
    D) Candaroğulları
    E) Aydınoğulları
    (2006/KPSS Lisans)
    Cevap: A

    Samimi insanlar can sıkarlar. Neden mi?
    Oyun oynamasını bilmezler.
    Bu yüzden samimi kadınlar yalnız kalırlar, çünkü onlarla fikir alışverişi yapılır ancak.
    Kırıştırılmaz...!
    Emre Yılmaz


  6. #36
    Lâyezal - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Kayıt
    Dec 2013
    Ziyaret
    19-10-2014-15:09
    Yer
    Araf
    Mesajlar
    19,142
    Konular
    13196
    Bloglar
    15
    Seslenme
    29 Mesajlar
    Etiket
    3 Konular
    FK Puanı
    2019
    FK Level:
    Lâyezal çevrimdışı

    Standart Cevap: Kpss Tarih Ders Notları ve Soruları - KPSS Tarih Dersine Nasıl Çalışılır?

    Ergün YILDIRIM
    KPSS TARİH DERS NOTLARI Tarih Öğretmeni
    37
     Danişmentliler Dönemi Eserleri


     Tokat ve Niksar Yağıbasan Medreseleri
    (Anadolu’daki ilk medrese)
     Niksar Ulu Camii
     Kayseri Ulu Camii
     Kayseri Gülük Camii
     Kayseri Melik Danişment Gazi Kümbeti
     Emir Gazi Kümbeti
     Amasya Fethiye Camii


    İlk Türk Beylikleri’nin Ortak Özellikleri


     Malazgirt Savaşı sonrası Alparslan’ın fetih
    politikası sonucunda kurulmuşlardır.
     Anadolu’nun Türkleşmesi ve İslamlaşması
    sürecini hızlandırmışlardır.
     Fetihleri arttırmışlar ve yer isimlerini
    Türkçeleştirmişlerdir.
     Anadolu’ya kalıcı kültür ve sanat eserleri
    bırakmışlardır.
     Bir kısmı Haçlılara karşı başarılı mücadeleler
    vermiştir.
     Anadolu Selçuklu Devleti tarafından Anadolu
    Türk Siyasi Birliği’ni sağlamak amacıyla
    yıkılmışlardır.


    KÜLTÜR VE MEDENİYET


    Devlet Yönetimi


     Anadolu Selçuklu Devleti’nin devlet yönetimi,
    temelde Büyük Selçuklular ile aynıdır.
     Beylikler ise, Selçukluları taklit ederek daha
    küçük ölçülerde de olsa kurumlarını
    oluşturmuşlardır.
     Daha önceki Türk devletlerinde de görüldüğü
    üzere, “Devlet hükümdar ailesinin
    (Hanedanın) ortak malıdır” anlayışı hâkimdi.
    Bu anlayış sık sık taht kavgalarına neden
    olmuştur.
     Ancak Anadolu Selçukluları, Anadolu
    coğrafyasının bir bütün olması sayesinde
    merkeziyetçi bir yönetim anlayışı oluşturmaya
    çalışmışlardır.
     Şehzadeler (melikler), çeşitli bölgelerde
    atabeylerin denetiminde eğitilir ve yöneticilik
    yaparlardı. Amaç meliklerin yönetim tecrübesi
    kazanmasını sağlamaktı.
     Büyük Selçuklularda görülen, Meliklerin
    (Şehzadelerin) kendi adlarına para bastırma,
    ordu kurma ve savaş açma gibi yetkileri
    Anadolu Selçukluları’nda kısıtlanmıştır.
    Bunun nedeni merkezi otoriteyi korumaktır.
     Anadolu Selçuklularında sultanlar, güçlerinin
    büyüklüğünü yansıtması için Keykubat,
    Keyhüsrev, Keykavus gibi eski İran
    hükümdarlarının adlarını lakap olarak
    kullanmışlardır.
     Hükümdarlar “Sultan” ünvanını taşıyordu.
    Bunun yanında Rükneddin, Keykubat,
    Sultan-ı Azam, Sultan-ı Galip, Emir’ül
    Müminin, İzzeddin, İmameddin, Alaaddin,
    Gıyaseddin ünvanlarını da kullanmışlardır.
     Hükümdarlık sembolleri; Unvan ve lakaplar,
    para (sikke), tuğra, sancak, nevbet (bando -
    davul), otağ, saray, taht, taç, hutbe, tuğ, sikke
    (para), yüzük v.s.’dir.
     Ayrıca hükümdarlar Abbasi halifesinden
    menşur (onay) alırlardı.
     Anadolu Selçuklu Devleti’nde hükümdarların
    yetkileri sınırsız değildi (töre ve din kurallarına
    uymak zorundaydı.).
     Devlet işleri Divan-ı Saltanat adı verilen
    Büyük Divan’da (Divan-ı Ali) görüşülmüştür.
    Bu divan hükümdar ya da “vezir”
    başkanlığında toplanır ve güvenliğinden
    “Emir-i Şemşir” sorumluydu. Divana; İnşa,
    arz, işraf, istifa divanlarının başkanları katılma
    hakkına sahiptiler.


     Büyük Divana bağlı olarak;


     Hükümdar başkentte olmadığı zaman devlet
    işlerinin naiblerce (naib-i sultan - vekil)
    yürütüldüğü Niyabet-i Saltanat Divanı,
     Mali işlere bakan Divan-ı İstivfa,
     Yönetimle ilgili işleri denetleyen Divan-ı İşraf,
     İç ve dış yazışmaları düzenleyen; hükümdarın
    nişan ve tuğrasını çeken Divan-ı Tuğra,
     Askeri işlerin görüşüldüğü Divan-ı Arız
    bulunmaktaydı.


     Divan-ı Ali üyeleri şunlardı;


     Vezir: Hükümdarlardan sonra gelen en yetkili
    kişiydi.
     Naib: Hükümdar başkentte olmadığı
    zamanlarda devlet işlerine vekâlet ederdi.
     Pervaneci: Arazi defterlerini tutar, iktaların
    dağıtımını yapardı. Ayrıca devletin istihbarat
    teşkilatından sorumludur.
     Müstevfi: Mali işlerden sorumludur.
     Tuğracı - Münşi: Yazışmaları yürütür, sultanın
    emir ve fermanlarına tuğra çekerdi.
     Müşrif: İdari ve mali teftiş yapardı.
     Emir-i Arız: Ordunun maaş ve ihtiyaçlarına
    bakardı.


     Adalet işlerinden Emir-i Dad sorumludur.
    Soruşturma ve tutuklamalara bakardı.    Samimi insanlar can sıkarlar. Neden mi?
    Oyun oynamasını bilmezler.
    Bu yüzden samimi kadınlar yalnız kalırlar, çünkü onlarla fikir alışverişi yapılır ancak.
    Kırıştırılmaz...!
    Emre Yılmaz


  7. #37
    Lâyezal - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Kayıt
    Dec 2013
    Ziyaret
    19-10-2014-15:09
    Yer
    Araf
    Mesajlar
    19,142
    Konular
    13196
    Bloglar
    15
    Seslenme
    29 Mesajlar
    Etiket
    3 Konular
    FK Puanı
    2019
    FK Level:
    Lâyezal çevrimdışı

    Standart Cevap: Kpss Tarih Ders Notları ve Soruları - KPSS Tarih Dersine Nasıl Çalışılır?

    Ergün YILDIRIM
    KPSS TARİH DERS NOTLARI Tarih Öğretmeni
    38
    Kararlarında bağımsız olabilmesi için Divan-ı
    Ali’ye dahil edilmemiştir. (Adalet Bakanı).
     Anadolu Selçuklularında Divan-ı Saltanat’tan
    başka Meşveret Meclisi de bulunurdu. Bu
    mecliste, hükümdar olacak kişilerin
    belirlenmesinden, devletin iç ve dış
    politikalarına kadar pek çok konu görüşülürdü.


    Ülke Yönetimi


     Ülke bazı idari bölümlere ayrılmıştı;


     Meliklerin Yönettiği Eyaletler: Yanlarına
    tecrübeli bir devlet adamı (Atabey) verilerek
    gönderilirlerdi. Doğrudan hükümdara
    bağlıydılar.


     Divan’a Bağlı Eyaletler: Divan tarafından
    görevlendirilen yüksek rütbeli komutanlar
    tarafından yönetilirlerdi. Bunlara Emir-i
    Sipehsalar (Subaşı) denilirdi.


     Uç Eyaletleri: Bizans sınırında bulunan bu
    eyaletleri, merkeze bağlı kalmak şartıyla
    Türkmen Beyleri yönetirdi.


     Bunların dışında şehirlerde güvenlik işlerinden
    sorumlu askeri yöneticiler olan Subaşılar ve
    adalet işlerinden sorumlu Kadılar
    bulunmaktaydı.
     Ayrıca yönetim alanında askeri vali olan Şıhne
    (önemli şehir merkezlerinde bulunurdu),
    belediye işlerine bakan Muhtesip adlı
    görevliler de şehirlerde görev yapardı.
     Beyliklerde ise hükümdarın temsilcisi olan iki
    yetkili bulunurdu. “Mirliva” adlı kişiler siyasi,
    “Kadı” ise yargı alanında yetkiliydi.


    Ordu ve Donanma


     Ordu 3 bölümden oluşurdu;


     Guleman-ı Saray (Hassa Ordusu): Devşirme
    usulüne göre oluşturulan merkez ordusudur.
    Devletten üç ayda bir maaş alırlardı (Kapıkulu
    Teşkilatı). Bu bölümdeki askerler Gulamhane
    denilen kışlalarda yetiştiriliyorlardı.


     İkta Askerleri (Tımarlı Sipahiler): Ordunun
    en kalabalık bölümünü oluştururlardı.
    Tamamen Türklerden oluşan bu askerlerin
    hepsi süvariydi. Devletten maaş almazlar,
    bütün ihtiyaçları ikta sahiplerince karşılanırdı.


     Türkmenler ve Yardımcı Kuvvetler: Uç
    bölgelerinde (sınırlarda) daima savaşa hazır
    durumda olan Türkmen aşiretleri ile bağlı
    beylik ve devletlerden gelen askerlerden
    oluşturulurdu.


     Ayrıca savaş zamanlarında ihtiyaç olursa,
    geçici olarak ücretli asker de (Fecr-i Has)
    toplanırdı.
     Ordunun başkomutanı Sultandır. O olmadığı
    zamanlarda başkomutanlığı Vezir veya
    Beylerbeyi (Emir’ül-Ümera) üstlenirdi.
     Diğer ordu komutanlarına subaşı (sipehsalar,
    serleşker) denirdi.
     Türkiye Selçukluları donanmaya önem
    vermişlerdir. Antalya, Alanya, Sinop ve
    Samsun’da tersaneler inşa edilmiş ve
    donanmalar kurulmuştu.
     Donanma komutanlarına “Reis’ül-Bahr” veya
    “Melikü’s-Sevahil” denirdi (Deniz Kuvvetleri
    Komutanı).


    NOT: Anadolu beyliklerinin ordu teşkilatında
    Selçuklu askeri teşkilatının etkisi görülmekteydi.
    Ancak Dulkadiroğulları ve Ramazanoğulları
    Beyliklerinde diğerlerinden farklı olarak
    Memlüklerin etkisi görülmekteydi.


    ÖRNEK SORU
    Aşağıdaki Türk devletlerinden hangisi
    donanmaya önem vermiş ve tersaneler
    kurmuştur?
    A) Büyük Selçuklular
    B) Anadolu Selçukluları
    C) Karahanlılar
    D) Gazneliler
    E) Harzemşahlar
    (2010-KPSS Önlisans)
    Cevap: B


    Toprak Sistemi


     Toprak, devletin malı olup (Miri Arazi),
    kullanma hakkı halka aitti. Kullanılış amacına
    göre toprak, dört bölüme ayrılmıştır;


     Has Arazi: Geliri hükümdara ait topraklardı.
     Dirlik (İkta) Arazi: Ordu mensupları ve devlet
    memurlarına hizmet ve maaş karşılığı olarak
    verilen arazilerdi.
     Mülk Arazi: Üstün hizmetleri görülen devlet
    adamlarına verilirdi. Bu toprağa sahip olanlar
    tam bir tasarruf hakkına sahipti. Devredebilir,
    satabilir veya miras bırakabilirdi.
     Vakıf Arazi: Geliri hayır hizmetleri ve ilmi
    kuruluşların masraflarına ayrılmış arazilerdi.
    Vakıf arazisinin gelir ve giderlerini düzenleyen
    kişiye “Mütevelli” adı verilirdi.

    Samimi insanlar can sıkarlar. Neden mi?
    Oyun oynamasını bilmezler.
    Bu yüzden samimi kadınlar yalnız kalırlar, çünkü onlarla fikir alışverişi yapılır ancak.
    Kırıştırılmaz...!
    Emre Yılmaz


  8. #38
    Lâyezal - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Kayıt
    Dec 2013
    Ziyaret
    19-10-2014-15:09
    Yer
    Araf
    Mesajlar
    19,142
    Konular
    13196
    Bloglar
    15
    Seslenme
    29 Mesajlar
    Etiket
    3 Konular
    FK Puanı
    2019
    FK Level:
    Lâyezal çevrimdışı

    Standart Cevap: Kpss Tarih Ders Notları ve Soruları - KPSS Tarih Dersine Nasıl Çalışılır?

    Ergün YILDIRIM
    KPSS TARİH DERS NOTLARI Tarih Öğretmeni
    39
    Hukuk


     Adli teşkilat bütün beyliklerde ve Anadolu
    Selçuklu Devletinde “Şer’i” ve “Örfi” olarak
    ikiye ayrılmıştır.
     Kadılar Şer’i davalara bakardı ve başlarında
    Kadi’l-Kudat (Kadılar Kadısı) yer alırdı
    (Konya’da bulunurdu).
     Örfi hukuktan Emir-i Dad sorumluydu.
    Toplumun huzur ve asayişini bozan ve
    kanunlara uymayanların davalarına bakardı. Bu
    kurum aynı zamanda “Adalet Bakanlığı”
    niteliğindeydi.
     Emir-i Dad, gerektiğinde devlet ileri gelenlerini
    (vezir ve divan üyelerini) de yargılayabilirdi.
     Askeri davalarla Kazasker (Kadıasker / Kadıy-
    ı Leşker) ilgilenirdi.
     Divan-ı Mezalim adlı yüksek mahkemeye
    Sultan başkanlık eder ve ağır siyasi suçlara
    bakardı.


    Ekonomi


     Ekonomik uğraşları tarım, hayvancılık, zanaat,
    dokumacılık, dericilik, madencilik, sanayi ve
    ticaretten oluşan ülke ekonomisinde en çok
    ticaret belirleyici olmuştur.
     Zanaatkârlar, aralarında dayanışmayı sağlamak
    için Ahilik teşkilatını kurmuşlardır. Her esnaf
    kendi mesleğiyle ilgili esnaf loncasına üye
    olmuştur.
     Ahi teşkilatının temelleri 12. yyda Abbasiler
    zamanında düzenlenen “fütüvvet” teşkilatına
    kadar uzanır. Anadolu Ahiliğinin kurucusu Ahi
    Evrandır (Osmanlı’daki adı “Lonca”dır.).
     Ahi teşkilatının görevleri; aynı meslekten olan
    üyeler arasında dayanışmayı sağlamak, üyeleri
    eğitmek, üretimde kalite ve standardı
    yükseltmek ve denetlemek, sosyal adaleti
    sağlamak, Narh sistemiyle fiyatları kontrol
    altında tutmak, devletle esnaf arasındaki
    ilişkileri düzenlemektir.


    NOT: Ahilik teşkilatının vergi toplamak ve
    esnaflar arasındaki davalara bakmak gibi
    görevleri yoktur. Ayrıca gayrimüslimler bu
    teşkilata üye olamazlardı.


    ÖRNEK SORU
    Aşağıdakilerden hangisi Ahi topluluğu olarak
    örgütlenmiştir?
    A) Esnaf B) Kadı C) Müderris
    D) Sipahi E) Melik
    (1999/DMS)
    Cevap: A


    ÖRNEK SORU
    Anadolu Selçuklu Devleti’nde şehirlerin
    ekonomik hayatında önemli yere sahip olan
    teşkilatlanma aşağıdakilerden hangisidir?
    A) Ayanlar B) Ahiler C) Ulema
    D) Memurlar E) Kapıkulu Askerleri
    (1999/DMS)
    Cevap: B


     Ticareti geliştirmek devletin temel politikası
    haline gelmişti. Bu dönemde Anadolu
    uluslararası bir ticaret merkezi olmuştu.
     En çok ticaret yapılan ülkeler Bizans, İran,
    Venedik, Ceneviz ve Arap ülkeleriydi. Çeşitli
    tarım ürünleri ile birlikte, yün, tiftik, ipek, halı,
    kilim ve deri satılırdı. Ayrıca koyun, sığır, at
    gibi hayvanlar ve şap, tuz, demir, bakır ve
    gümüş gibi maddeler alınır ve satılırdı.


     Anadolu Selçukluları ticareti geliştirmek için;


     Anadolu’nun çeşitli yerlerine kervan yolları
    açmışlardır.
     Tüccarların ücretsiz olarak konaklayabilmeleri
    için ticaret yolları üzerinde kervansaraylar
    yapmışlardır.
     Yabancılardan düşük gümrük vergisi
    almışlardır.
     Tüccarların mallarına devlet garantisi
    koymuşlardır (Sigorta sistemi).
     Ticari amaçlı fetihler yapmışlardır (Sinop,
    Antalya, Suğdak, Alanya’nın fethi gibi).
     Çeşitli devletlerle ticaret antlaşmaları
    imzalamışlardır.
     Yabancı tüccarları Antalya, Konya, Kayseri ve
    Sivas gibi şehirlere; Türk tüccarları ise
    gayrimüslim memleketlerine
    yerleştirmişlerdir.


     Ayrıca Müslüman çiftçilerden alınan Öşür,
    Hıristiyan çiftçilerden alınan Haraç,
    gayrimüslim erkeklerden alınan Cizye, Ağnam
    (hayvan vergisi), Bac (pazar yeri vergisi),
    liman, gümrük, maden, tuzla, orman gelirleri,
    ganimet ve hediyeler de devletin önemli gelir
    kaynakları arasındaydı.
     Anadolu Selçuklu’da iki türlü hazine vardır;
    Hazine-i Amire (Devlet hazinesi), Hazine-i
    Hassa (Hükümdarın şahsına ait hazine).
     Türkler Anadoluya geldiklerinde bir süre yerli
    halkın kullandığı Bizans parasını kullanmak
    zorunda kaldı. İlk Selçuklu paraları önce bakır
    sonra gümüş ve altından basıldı. Gümüş paraya
    dirhem, altın paraya dinar demişlerdir.
    İlk para Sultan Mesut tarafından bastırılan
    bakır paradır (ekonomik bağımsızlık

    Samimi insanlar can sıkarlar. Neden mi?
    Oyun oynamasını bilmezler.
    Bu yüzden samimi kadınlar yalnız kalırlar, çünkü onlarla fikir alışverişi yapılır ancak.
    Kırıştırılmaz...!
    Emre Yılmaz


Sayfa 4/4 İlkİlk ... 234

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Benzer Konular

  1. Cevaplar: 0
    Son Mesaj: 13-01-2014, 15:40
  2. Cevaplar: 0
    Son Mesaj: 13-01-2014, 15:40
  3. Anayasa Ders Notları Maddelerle Özet
    By Lâyezal in forum KPSS
    Cevaplar: 0
    Son Mesaj: 13-01-2014, 15:34
  4. Cevaplar: 11
    Son Mesaj: 13-01-2014, 14:57
  5. Phpbb Tarih ve saat Verisi
    By Lâyezal in forum PhpBB
    Cevaplar: 0
    Son Mesaj: 08-01-2014, 13:22

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

  • Konu Acma Yetkiniz Yok
  • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
  • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
  • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
  •  

Content Relevant URLs by vBSEO 3.6.1