Mavi Tema Kırmızı Tema Mor Tema Pembe Tema Turuncu Tema Yeşil Tema

Kullanıcı Etiketle

Sayfa 4/4 İlkİlk ... 234
38 sonuçtan 31 ile 38 arası

Konu: Kpss Tarih Ders Notları ve Soruları - KPSS Tarih Dersine Nasıl Çalışılır?

 1. #31
  Kanadı kırık bir kuş gibi
  çırpınıp durdum onca zaman
  Sen
  Nerdeydin?
  Lâyezal - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kayıt
  Dec 2013
  Ziyaret
  Bugün-09:15
  Yer
  Ne önemi var? Düşün ki; Fizandan..
  Mesajlar
  32,965
  Konular
  23071
  Bloglar
  39
  Seslenme
  73 Mesajlar
  Etiket
  45 Konular
  FK Puanı
  3416
  FK Level:
  Lâyezal şimdi çevrimiçi

  Standart Cevap: Kpss Tarih Ders Notları ve Soruları - KPSS Tarih Dersine Nasıl Çalışılır?

  Kpss Tarih Ders Notları ve Soruları - KPSS Tarih Dersine Nasıl Çalışılır?

  Ergün YILDIRIM
  KPSS TARİH DERS NOTLARI Tarih Öğretmeni
  32
   İslamiyet’i kabul eden ve resmi din olarak ilan
  eden ilk Türk devleti “Karahanlılar”dır. (840 -
  1212)
   Orta Asya’da İslamiyet’i kabul eden ilk Türk
  devleti Karahanlılar’dır.
   Müslüman Türkler tarafından kurulan ilk Türk
  devleti “Tolunoğulları”dır. (868 - 905)
   Karahanlılar, yöneten ve yönetilenleri Türk
  olan ilk Türk - İslam devletidir. Bu yüzden
  Karahanlılarda, Gazneli ve Selçuklulardaki gibi
  Arap - İran etkisi yoktur.
   Türk - İslam Edebiyatı’nın ilk örneği olan,
  Yusuf Has Hacib’in yazdığı Kutadgu Bilig
  (Mutluluk Veren Bilgi) ve Kaşgarlı
  Mahmut’un yazdığı Divan-ı Lügat-it Türk adlı
  eserler Karahanlılar Dönemi’nde yazılmıştır ve
  Karahanlı hükümdarına sunulmuştur.
   Karahanlılar tarihte ilk defa “askeri hastane”
  ve “askeri posta teşkilatını” kurmuşlardır.
   İkta sistemini ilk uygulayan Karahanlılardır
  (Askeri ikta sistemini ilk uygulayan ise Büyük
  Selçuklulardır.).
   Türk – İslam mimarisinde ilk defa
  kervansarayları Karahanlılar inşa etmişlerdir.
   Türk – İslam mimarisinin temelleri
  Karahanlılar Dönemi’nde atılmıştır.
   İlk Türkçe siyasetname Yusuf Has Hacib
  tarafından yazılan Kutadgu Bilig’dir.
   Karahanlılar dönemi; İslamiyet öncesi Türk
  kültüründen Türk – İslam kültürüne geçişin
  ilk halkasıdır.
   Mısırda kurulan ilk Türk - İslam Devleti
  Tolunoğulları’dır.
   Mısır’da kurulan ikinci Türk - İslam devleti
  İhşitler (Akşitler)’dir.
   Hicaz Bölgesi’ne hâkim olan ilk Türk devleti
  İhşitler (Akşitler)’dir.
  NOT: Tolunoğulları ve İhşitler (Akşitler)’de
  yönetici ve askeri kadro genellikle Türklerden
  oluşmuş ise de halk Arap ve Berberilerden
  oluşmuştur. Bu durum kısa sürede yıkılmalarına
  neden olmuştur.


   Afganistan’da kurulmuş ilk Türk devleti
  Gazneliler’dir.
   İmparatorluk karakteri taşıyan ilk Türk - İslam
  Devleti Gazneliler’dir.
   Abbasi Halifesini Şii Büveyhoğullarına karşı
  koruyan ilk Türk - İslam Devleti Gazneliler’dir
  (ikinci Türk devleti ise Büyük Selçuklulardır.).
   Gaznelilerin en ünlü hükümdarları Gazneli
  Sultan Mahmut’tur (998 - 1030).


  NOT: Gazneli Mahmut Türk - İslam Dünyası’nda
  Hindistan’a yapmış olduğu ve 25 yıl süren 17
  seferiyle tanınmıştır (İslamiyet’i Hindistan’a
  yaymış (ilk kez) ve Kast sistemine ilk büyük
  darbeyi indirmiştir.).


   Türk tarihinde Sultan ve Padişah ünvanını
  kullanan ilk Türk hükümdarı Gazneli
  Mahmut’tur.
   Büyük Selçuklularda ilk parayı Tuğrul Bey
  bastırmıştır (Altın para – Dinar, Gümüş para –
  Dirhem).
   Anadolu’ya yerleşmek amaçlı ilk Türk akınları
  Büyük Selçukluları tarafından yapılmıştır (ilk
  sefer Çağrı Bey tarafından 1015 – 1021 yıllları
  arasında yapılmıştır.).
   Büyük Selçuklular zamanında ilk kez İslam
  Dünyası’nın siyasi liderliği ve koruyuculuğu
  Türklere geçmiştir.
   1048 Pasinler Savaşı, Büyük Selçukluların
  Bizans’a karşı kazandığı ilk büyük zaferdir.
   Pasinler Savaşı ile Bizans’ın direnci kırılmış ve
  Türkleri Anadolu’ya olan akınları yoğunluk
  kazanmıştır.
   Büyük Selçukluların ilk başkenti Nişabur’dur.
   Büyük Selçuklular ile Bizans arasında yapılan
  1071 Malazgirt Savaşı sonucunda Anadolu’nun
  kapıları Türklere açılmış, Anadolu’da “Türkiye
  Tarihi” başlamış ve ilk Türk Beylikleri
  kurulmuştur (Alparslan Dönemi).
   1071 Malazgirt Savaşı’ndan sonra Anadolu’da
  kurulan ilk Türk Beylikleri; Danişmentliler,
  Saltuklular, Mengücekler, Artuklular ve Çaka
  Beyliği’dir.
   İlk İslam minyatür okulu Bağdat’ta Büyük
  Selçuklu Devleti zamanında açılmıştır.
   Büyük Selçuklu Devleti, Melikşah Dönemi’nde
  en geniş sınırlarına ulaşmış ve en parlak
  dönemini yaşamıştır.
   Babür krallarından Şah Cihan eşi Mümtaz
  Mahal için Hindistan’ın Agra kentinde “Tac
  Mahal” adlı ünlü anıt mezarı yaptırmıştır.
   Moğolları durdurabilen ilk devlet ve dört
  savaşta da yenebilen tek devlet Memlükler’dir
  (1260 Ayn Calut, 1277 Elbistan, 1282 Humus
  ve 1303 Merc-i Suffar savaşları).
   Saltanatla yönetilmeyen tekmdevlet
  Memlükler’dir (Memlük sultanları komutanlar
  arasından seçimle belirlenirdi.).  ELIF... ? LAM...? MİM..?
  İşte böyle mealsiz anlatilmaz haldeyim...
  Hicretim sanadır ey Yâr !
  Ben sana Muhacirim... Sen bana Ensar 2. #32
  Kanadı kırık bir kuş gibi
  çırpınıp durdum onca zaman
  Sen
  Nerdeydin?
  Lâyezal - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kayıt
  Dec 2013
  Ziyaret
  Bugün-09:15
  Yer
  Ne önemi var? Düşün ki; Fizandan..
  Mesajlar
  32,965
  Konular
  23071
  Bloglar
  39
  Seslenme
  73 Mesajlar
  Etiket
  45 Konular
  FK Puanı
  3416
  FK Level:
  Lâyezal şimdi çevrimiçi

  Standart Cevap: Kpss Tarih Ders Notları ve Soruları - KPSS Tarih Dersine Nasıl Çalışılır?

  Ergün YILDIRIM
  KPSS TARİH DERS NOTLARI Tarih Öğretmeni
  33
  ÇIKMIŞ SORULAR


  1. Türk - İslam dünyasında pozitif bilimler
  aşağıda verilen bilim adamlarından hangisi
  ile başlamıştır?
  A) Ömer Hayyam
  B) Farabi
  C) İbn-i Rüşd
  D) Uluğ Bey
  E) İdris-i Bitlisi
  (2002 - KPSS)


  2. Türk - İslam devletlerinde köyde yaşayan
  reaya ile ilgili olarak;
  I. Ürün üzerinden vergi vermesi
  II. Elindeki toprağa, işleyebildiği sürece sahip
  olması
  III. Ölüm halinde erkek evlada miras bırakabilmesi
  uygulamalarından hangisi yada hangileri
  doğrudur?
  A) Yalnız I
  B) Yalnız II
  C) Yalnız III
  D) II ve III
  E) I,II ve III
  (1999 - DMS)


  3. Karahanlılarda Hassa Ordusu küçük yaşta esir
  edilen veya para ile satın alınan gençlerden
  oluşturulurdu.
  Hassa ordusunun oluşturulma biçiminin
  Osmanlılarda aşağıdakilerden hangisinde
  temel olduğu savunulabilir?
  A) İltizam sistemine
  B) Tımar sistemine
  C) Devşirme sistemine
  D) Eyalet sistemine
  E) Merkezi devlet sistemine
  (1999 - DMS)


  4. Aşağıdaki Türk - İslam devletlerinden
  hangisinde, hükümdar din işlerini halifeye
  bırakarak devlet işlerini ise tümüyle kendi
  üzerine almakla bu eski Türk devlet
  geleneğini başlatmıştır?
  A) Memlukluüler
  B) Osmanlılar
  C) Gazneliler
  D) Selçuklular
  E) Karahanlılar
  (1999 - DMS)


  5. Türk - İslam devletlerinde reaya;
  I. Otlak
  II. Yaylak
  III. Bahçe
  IV. Orman
  alanlarından hangilerine sahip olup mülk
  edinebilmiştir?
  A) Yalnız I
  B) Yalnız II
  C) Yalnız III
  D) I ve II
  E) III ve IV
  (1999 - DMS)


  6.
  I. Bitki motifleri
  II. Hayvan figürleri
  III. Yazı türleri
  Selçuklu mimarisinde yukarıdakilerden
  hangileri süsleme amacıyla kullanılmıştır?
  A) Yalnız I
  B) Yalnız II
  C) Yalnız III
  D) II ve III
  E) I, II ve III
  (2003 - KPSS)


  7. Aşağıdakilerden hangisi Türk - İslam
  devletlerinde görülen toprak yönetimi ile
  ilgili bir kavram değildir?
  A) İkta
  B) Has
  C) Zeamet
  D) Ulak
  E) Yurtluk
  (2005 - KPSS)


  8. Türk - İslam mimarisinde çeşitli amaçlara
  hizmet eden yapı topluluğuna verilen isim
  aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Kümbet
  B) Han
  C) Medrese
  D) Külliye
  E) Camii
  (1999 - DMS)

  ELIF... ? LAM...? MİM..?
  İşte böyle mealsiz anlatilmaz haldeyim...
  Hicretim sanadır ey Yâr !
  Ben sana Muhacirim... Sen bana Ensar 3. #33
  Kanadı kırık bir kuş gibi
  çırpınıp durdum onca zaman
  Sen
  Nerdeydin?
  Lâyezal - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kayıt
  Dec 2013
  Ziyaret
  Bugün-09:15
  Yer
  Ne önemi var? Düşün ki; Fizandan..
  Mesajlar
  32,965
  Konular
  23071
  Bloglar
  39
  Seslenme
  73 Mesajlar
  Etiket
  45 Konular
  FK Puanı
  3416
  FK Level:
  Lâyezal şimdi çevrimiçi

  Standart Cevap: Kpss Tarih Ders Notları ve Soruları - KPSS Tarih Dersine Nasıl Çalışılır?

  Ergün YILDIRIM
  KPSS TARİH DERS NOTLARI Tarih Öğretmeni
  34
  9. Türk mimarisinde,
  I. Külliye
  II. Medrese
  III. Kümbet
  türü yapılardan hangileri “anıtmezar”
  niteliğindedir?
  A) Yalnız I
  B) Yalnız II
  C) Yalnız III
  D) II ve III
  E) I ve III
  (2003 - KPSS)


  10. İkta nedir?
  A) Selçuklularda eyaletlerdeki valilerin askerleri
  B) Selçuklularda toprakların vergi gelirlerine göre
  bölümlere ayrılması
  C) Türk devletlerinde sosyal hayatı düzenleyen
  kurallar
  D) Türk İslam devletlerinde hukuk sistemi
  E) Türk İslam sanatında bir tür
  (2006 - KPSS / Ortaöğr.)


  11. İslam hukukuna göre, herhangi bir kişinin
  mülklerinin veya gelirlerinin bir kısmının
  kamu yararı için süresiz olarak kullanılması
  sistemi aşağıdakilerden hangisidir?
  A) İltizam
  B) Dirlik
  C) Vakıf
  D) Devşirme
  E) Öşür
  (2007 - KPSS / Lisans)


  12. Büyük Selçuklu Sultanı Melikşah
  Dönemi’nde;
  I. Yeni bir mezhep olan Bâtınilerin vezir
  Nizamülmük’ü öldürmeleri,
  II. Bağdat’ta Nizamiye Medreseleri’nin kurulması,
  III. Medreselerde din bilimlerinin yanında pozitif
  bilimlerinin de okutulması,
  IV. Yeni bir takvimin düzenlenmesi,
  gelişmelerinden hangisi sosyal hayatı olumlu
  yönde etkilemiştir?
  A) Yalnız IV B) I ve II C) I, II ve III
  D) II, III ve IV E) I, II, III ve IV
  (2000 – DMS)


  13. Aşağıdakilerden hangisi, Türk İslam
  Devletlerinde hükümdarlık sembollerinden
  biri değildir?
  A) Hilat (giysi) B) Asa C) Bayrak (alem)
  D) Çetr (saltanat şemsiyesi) E) Ok
  (2008 - KPSS/Önlisans)
  14. Aşağıdakilerden hangisi, Büyük Selçuklular
  Dönemi’ne aittir?
  A) Nizamiye Medresesi
  B) Karatay Medresesi
  C) Çinili Köşk
  D) Muradiye Camisi
  E) İshak Paşa Sarayı
  (2008 - KPSS/Önlisans)


  15. Türklerin İslamiyet’e geçmeleriyle
  aşağıdakilerden hangisi kültürel
  hayatlarında bir sanat kolu oluşturacak
  derecede önem kazanmıştır?
  A) Hat B) Maden işçiliği
  C) Heykel D) Oyma
  E) Dokuma
  (2009 - KPSS)


  CEVAPLAR


  1. B 2. E 3. C 4. D 5. C 6. E 7. D 8. D 9. C
  10. A 11. C 12. D 13. E 14. A 15. A


  TÜRKİYE TARİHİ


  ANADOLU’YA YAPILAN İLK TÜRK AKINLARI


   Anadolu’ya ilk Türk akınları, Avrupa Hunları
  tarafından yapılmıştır (395 -398).
   Anadolu’ya ikinci Türk akınları ise Sibir
  (Sabar) Türkleri tarafından gerçekleştirilmiştir
  (516).
   Anadolu’ya üçüncü Türk akınları ise
  Abbasilere bağlı Müslüman Türk komutanları
  tarafından Bizans’a yönelik yapılmıştır.
   Anadolu’ya yapılan bu akınlar keşif amaçlı
  olup yerleşme amacı taşımamaktadır.
  Anadolu’yu Türk vatanı haline getirenler ise
  Oğuz Türkleridir.
   Anadolu’yu yurt edinmek amacıyla keşif ve
  yıpratmaya yönelik akınları başlatan; Büyük
  Selçuklu liderlerinden Çağrı Bey’dir (1015 -
  1021).
   Çağrı Bey’in bu akınları sonucunda
  Anadolu’nun Türklere uygun bir coğrafya
  olduğu anlaşılmıştır.
   1040 Dandanakan Savaşı sonrasında
  Anadolu’ya düzenlenen akınlar daha da
  artmıştır.
   Çağrı Bey’den sonra Büyük Selçuklu
  hükümdarı Tuğrul Bey tarafından Selçuklu
  prensleri İbrahim Yınal ve Kutalmış
  Anadolu’nun fethi için görevlendirilmişlerdir.
  Bu amaçla yapılan akınlar Selçuklular ile
  Bizans - Gürcü kuvvetlerini karşı karşıya

  ELIF... ? LAM...? MİM..?
  İşte böyle mealsiz anlatilmaz haldeyim...
  Hicretim sanadır ey Yâr !
  Ben sana Muhacirim... Sen bana Ensar 4. #34
  Kanadı kırık bir kuş gibi
  çırpınıp durdum onca zaman
  Sen
  Nerdeydin?
  Lâyezal - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kayıt
  Dec 2013
  Ziyaret
  Bugün-09:15
  Yer
  Ne önemi var? Düşün ki; Fizandan..
  Mesajlar
  32,965
  Konular
  23071
  Bloglar
  39
  Seslenme
  73 Mesajlar
  Etiket
  45 Konular
  FK Puanı
  3416
  FK Level:
  Lâyezal şimdi çevrimiçi

  Standart Cevap: Kpss Tarih Ders Notları ve Soruları - KPSS Tarih Dersine Nasıl Çalışılır?

  Ergün YILDIRIM
  KPSS TARİH DERS NOTLARI Tarih Öğretmeni
  35
  getirmiştir. İki taraf arasında yapılan 1048
  Pasinler Savaşı sonucunda Bizans yenilmiş ve
  Türklerin Anadolu’daki etkinliği iyice
  artmıştır (Anadolu’da Bizans’la yapılan
  ilk savaş).


  NOT: Malazgirt’e kadar Anadolu’ya yapılan Türk
  akınlarının amacı; keşif ve Bizans’ı yıpratmaya
  yöneliktir.


   Türkleri Anadolu’dan atmak isteyen Bizans ile
  Selçuklular arasında yapılan 1071 Malazgirt
  Savaşı sonucunda Bizans’ın direnci kırılmış ve
  Türkler kısa sürede Ege sahillerine kadar
  ulaşmayı başarmışlardır.
   Bu zaferin kazanılmasında Bizans ordusundaki
  Uz ve Peçenek Türklerinin Selçuklu ordusu
  tarafına geçmelerinin etkisi büyüktür.


   1071 Malazgirt Savaşı Sonucunda;


   Türklere Anadolu’nun kapıları açılmıştır.
   Türklerde Anadolu’yu yurt edinme düşüncesi
  hâkim olmuştur.
   Türkler Anadolu topraklarına yerleşmeye
  başlamışlardır.
   Orta Asya’daki Türk boyları Anadolu’ya
  gelmeye başlamışlardır.
   Bizans’ın çağrısıyla Haçlı Seferlerinin
  düzenlenmesine neden olmuştur.
   Anadolu’da ilk Türk Beylikleri ortaya çıkmaya
  başlamıştır.


   Böylece XI. yüzyılda başlamış olan Türkiye
  Tarihi 5 bölüme ayrılarak incelenmektedir;


   I. Beylikler Dönemi
   Anadolu (Türkiye) Selçuklu Dönemi (1077 -
  1308)
   II. Beylikler Dönemi
   Osmanlı Devleti Dönemi (1299 - 1922)
   Türkiye Cumhuriyeti Dönemi (1923- )


  I. BEYLİKLER DÖNEMİ


   1071 Malazgirt Savaşı’ndan sonra yapılan
  antlaşmaya Bizans’ın yeni yönetimi uymayınca
  Sultan Alparslan komutanlarına Anadolu’nun
  tamamen fethedilmesini ve fethettikleri
  yerlerde Büyük Selçuklu Devleti’ne bağlı
  beylikler kurmalarını emretmiştir.
   Bu durum Anadolu’nun hızlı bir şekilde
  fethedilmesini sağlasa da devletin feodal bir
  yapı içerisine girmesine neden olmuştur.
   Selçuklu komutanları fethettikleri topraklarda
  devlete bağlı beylik kurmalarına rağmen
  Melikşah’ın ölümünden sonra başlayan taht
  kavgaları sırasında bağımsızlıklarını ilan
  etmişlerdir (1092 - 1117).
   Bu beylikler şunlardır; Danişmentliler,
  Saltuklular, Artuklular, Mengücekliler ve Çaka
  Beyliği’dir.


  1) Saltuklular (1072 - 1202)


   Ebu’l Kasım Saltuk tarafından Erzurum ve
  çevresinde kurulmuştur.
   Anadolu’da kurulan ilk Türk beyliğidir.
   Gürcülere ve Haçlılara karşı başarılı
  mücadeleler vermişlerdir.
   Anadolu Selçuklu Sultanı Rükneddin
  Süleyman Şah tarafından yıkılmışlardır.


  2) Danişmentliler (1080 - 1178)


   Melikşah’ın komutanlarından Danişmentoğlu
  Ahmet Gazi tarafından Sivas merkez olmak
  üzere kuruldu.
   Kayseri, Tokat ve Amasya’ya kadar sınırlarını
  genişletmişlerdir.
   Haçlılar ve Bizans’a karşı mücadele
  etmişlerdir. Haçlılarla yapılan savaşları anlatan
  “Danişmendname Destanı” günümüze kadar
  gelmiştir.
   Kısa sürede Anadolu’daki ilk Türk Beylikleri
  içerisinde en güçlüsü haline gelmiştir.
   Anadolu Selçuklu Devleti’nin Anadolu Türk
  Birliği’ni sağlama konusundaki en büyük
  rakibi olmuştur.
   Anadolu’da ilk medreseyi Niksar’da
  kurmuşlardır (Yağıbasan Medreseleri).
   Anadolu da kurulan ilk uç teşkilatıdır.
   Anadolu Selçuklu Sultanı II. Kılıçarslan
  tarafından yıkılmışlardır.


  3) Mengücekliler (1080 - 1228)


   Mengücek Gazi tarafından Erzincan, Kemah
  ve Divriği dolaylarında kurulmuştur.
   Bizans ve Gürcülere karşı başarılı savaşlar
  yapmışlardır.
   Anadolu Selçuklu sultanı I. Alâeddin Keykubat
  tarafından yıkılmışlardır.


  4) Artuklular (1102 - 1409)


   Selçuklu komutanlarından Artuk Bey
  tarafından Mardin ve çevresinde kurulmuştur.
   Daha sonra Hasankeyf (Diyarbakır), Mardin
  ve Harput olmak üzere üç kol halinde
  yaşamışlardır.

  ELIF... ? LAM...? MİM..?
  İşte böyle mealsiz anlatilmaz haldeyim...
  Hicretim sanadır ey Yâr !
  Ben sana Muhacirim... Sen bana Ensar 5. #35
  Kanadı kırık bir kuş gibi
  çırpınıp durdum onca zaman
  Sen
  Nerdeydin?
  Lâyezal - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kayıt
  Dec 2013
  Ziyaret
  Bugün-09:15
  Yer
  Ne önemi var? Düşün ki; Fizandan..
  Mesajlar
  32,965
  Konular
  23071
  Bloglar
  39
  Seslenme
  73 Mesajlar
  Etiket
  45 Konular
  FK Puanı
  3416
  FK Level:
  Lâyezal şimdi çevrimiçi

  Standart Cevap: Kpss Tarih Ders Notları ve Soruları - KPSS Tarih Dersine Nasıl Çalışılır?

  Ergün YILDIRIM
  KPSS TARİH DERS NOTLARI Tarih Öğretmeni
  36
   Hasankeyf kolu Haçlılarla mücadele etmiştir,
  Eyyubiler tarafından yıkılmıştır. Mardin kolu
  Haçlılarla mücadele etmiş, Karakoyunlular
  tarafından yıkılmıştır. Harput kolu Anadolu
  Selçuklu Devleti tarafından yıkılmıştır.
   Anadolu’da ilk köprüleri yapan beyliktir
  (Malabadi Köprüsü).


  5) Çaka Beyliği (1081 - 1093)


   Çaka Bey tarafından İzmir’de kurulmuştur.
   İlk denizci Türk beyliğidir. Çaka Bey de ilk
  Türk denizcisidir.
   Türk Deniz Kuvvetleri’nin kuruluş tarihi Çaka
  Beyliği ile başlar.
   Türk Tarihi’nde denizcilik faaliyetlerinin bu
  kadar geç başlamasının nedeni; Türklerin daha
  önce denize kıyı coğrafyalarda egemenlik
  kuramamış olmalarıdır.
   Çaka Bey kurduğu donanma ile Bizans ile
  mücadele etmiş ancak Bizans’ın kışkırtmaları
  sonucu Anadolu Selçuklu Sultanı I. Kılıç
  Arslan tarafından öldürülmüştür, toprakları da
  Bizans’ın eline geçmiştir.
   Türk - İslam Tarihi’nde İstanbul’u kuşatan
  ilk Türk hükümdarı Çaka Bey’dir.
   Batı Anadolu’da ilk Türk hâkimiyeti bu
  beylikle başlamış ve 12 yıl sürmüştür. Çaka
  Beyliği’nin yıkılışı Türk denizciliğinin
  gelişmesini 150 yıl geciktirmiştir.


  NOT: Bu dönemde bu beyliklerden başka
  Anadolu’da Ahlat ve çevresinde Sökmenliler
  (Ahlatşahlar), Bitlis ve Erzen’de Dilmaçoğulları,
  Diyarbakır’da İnaloğulları (Yınaloğulları),
  Harput’ta Çubukoğulları, Denizli ve Ladik
  dolaylarında İnançoğulları ile Efes ve çevresinde
  Tanrıvermişoğulları adlı beylikler de kurulmuştur.


  ÖRNEK SORU
  Türk denizciliğinin Anadolu Selçuklu
  Dönemi’ne kadar gelişmemesinde başlıca etken
  aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Devletin egemenlik anlayışı
  B) Ülke topraklarının coğrafi konumu
  C) Komşularının güçlü olması
  D) Devletin ekonomik yapısı
  E) Sınırlarının geniş olması
  (1999/DMS)
  Cevap: B
  ÖRNEK SORU
  Anadolu Selçuklu Dönemi’nde yaşamış ilk Türk
  denizcisi aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Artuk Bey B) Çağrı Bey C) Tutuş
  D) Süleymanşah E) Çaka Bey
  (2003/KPSS)
  Cevap: E


   I. Beylikler Dönemi Eserleri


   Saltuklular Dönemi Eserleri


   Erzurum Kale Camii
   Erzurum Ulu Camii
   Erzurum Tepsi Minare (Saat Kulesi)
   Erzurum (Tercan) Mama Hatun Kervansarayı
  ve Kümbeti
   Erzurum Emir Saltuk Kümbeti (Anadolu’nun
  en eski anıtsal mezar yapısıdır.)


   Mengücekliler Dönemi Eserleri


   Divriği (Sivas) Ulu Camii (Hat işlemeleriyle
  ünlü bir eserdir.).
   Divriği Külliyesi
   Divriği Sitte Melik Kümbeti
   Divriği Turan Melik Darüşşifası
   Divriği Kale Camii
   Kemah Sultan Melik Kümbeti
   Kayıtbay Camii


   Artuklular Dönemi Eserleri


   Diyarbakır Artuklu Sarayı
   Silvan (Meyyafarkin) Ulu Camii
   Mardin Ulu Camii
   Harput Ulu Camii
   Mardin - Dunaysır (Kızıltepe) Ulu Camii
   Urfa Ulu Camii
   Malabadi Köprüsü


  ÖRNEK SORU
  Batman yakınındaki Hasankeyf’te
  aşağıdakilerden hangisine ait eserler
  bulunmaktadır?
  A) Artukoğulları
  B) Germiyanoğulları
  C) Karamanoğulları
  D) Candaroğulları
  E) Aydınoğulları
  (2006/KPSS Lisans)
  Cevap: A  ELIF... ? LAM...? MİM..?
  İşte böyle mealsiz anlatilmaz haldeyim...
  Hicretim sanadır ey Yâr !
  Ben sana Muhacirim... Sen bana Ensar 6. #36
  Kanadı kırık bir kuş gibi
  çırpınıp durdum onca zaman
  Sen
  Nerdeydin?
  Lâyezal - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kayıt
  Dec 2013
  Ziyaret
  Bugün-09:15
  Yer
  Ne önemi var? Düşün ki; Fizandan..
  Mesajlar
  32,965
  Konular
  23071
  Bloglar
  39
  Seslenme
  73 Mesajlar
  Etiket
  45 Konular
  FK Puanı
  3416
  FK Level:
  Lâyezal şimdi çevrimiçi

  Standart Cevap: Kpss Tarih Ders Notları ve Soruları - KPSS Tarih Dersine Nasıl Çalışılır?

  Ergün YILDIRIM
  KPSS TARİH DERS NOTLARI Tarih Öğretmeni
  37
   Danişmentliler Dönemi Eserleri


   Tokat ve Niksar Yağıbasan Medreseleri
  (Anadolu’daki ilk medrese)
   Niksar Ulu Camii
   Kayseri Ulu Camii
   Kayseri Gülük Camii
   Kayseri Melik Danişment Gazi Kümbeti
   Emir Gazi Kümbeti
   Amasya Fethiye Camii


  İlk Türk Beylikleri’nin Ortak Özellikleri


   Malazgirt Savaşı sonrası Alparslan’ın fetih
  politikası sonucunda kurulmuşlardır.
   Anadolu’nun Türkleşmesi ve İslamlaşması
  sürecini hızlandırmışlardır.
   Fetihleri arttırmışlar ve yer isimlerini
  Türkçeleştirmişlerdir.
   Anadolu’ya kalıcı kültür ve sanat eserleri
  bırakmışlardır.
   Bir kısmı Haçlılara karşı başarılı mücadeleler
  vermiştir.
   Anadolu Selçuklu Devleti tarafından Anadolu
  Türk Siyasi Birliği’ni sağlamak amacıyla
  yıkılmışlardır.


  KÜLTÜR VE MEDENİYET


  Devlet Yönetimi


   Anadolu Selçuklu Devleti’nin devlet yönetimi,
  temelde Büyük Selçuklular ile aynıdır.
   Beylikler ise, Selçukluları taklit ederek daha
  küçük ölçülerde de olsa kurumlarını
  oluşturmuşlardır.
   Daha önceki Türk devletlerinde de görüldüğü
  üzere, “Devlet hükümdar ailesinin
  (Hanedanın) ortak malıdır” anlayışı hâkimdi.
  Bu anlayış sık sık taht kavgalarına neden
  olmuştur.
   Ancak Anadolu Selçukluları, Anadolu
  coğrafyasının bir bütün olması sayesinde
  merkeziyetçi bir yönetim anlayışı oluşturmaya
  çalışmışlardır.
   Şehzadeler (melikler), çeşitli bölgelerde
  atabeylerin denetiminde eğitilir ve yöneticilik
  yaparlardı. Amaç meliklerin yönetim tecrübesi
  kazanmasını sağlamaktı.
   Büyük Selçuklularda görülen, Meliklerin
  (Şehzadelerin) kendi adlarına para bastırma,
  ordu kurma ve savaş açma gibi yetkileri
  Anadolu Selçukluları’nda kısıtlanmıştır.
  Bunun nedeni merkezi otoriteyi korumaktır.
   Anadolu Selçuklularında sultanlar, güçlerinin
  büyüklüğünü yansıtması için Keykubat,
  Keyhüsrev, Keykavus gibi eski İran
  hükümdarlarının adlarını lakap olarak
  kullanmışlardır.
   Hükümdarlar “Sultan” ünvanını taşıyordu.
  Bunun yanında Rükneddin, Keykubat,
  Sultan-ı Azam, Sultan-ı Galip, Emir’ül
  Müminin, İzzeddin, İmameddin, Alaaddin,
  Gıyaseddin ünvanlarını da kullanmışlardır.
   Hükümdarlık sembolleri; Unvan ve lakaplar,
  para (sikke), tuğra, sancak, nevbet (bando -
  davul), otağ, saray, taht, taç, hutbe, tuğ, sikke
  (para), yüzük v.s.’dir.
   Ayrıca hükümdarlar Abbasi halifesinden
  menşur (onay) alırlardı.
   Anadolu Selçuklu Devleti’nde hükümdarların
  yetkileri sınırsız değildi (töre ve din kurallarına
  uymak zorundaydı.).
   Devlet işleri Divan-ı Saltanat adı verilen
  Büyük Divan’da (Divan-ı Ali) görüşülmüştür.
  Bu divan hükümdar ya da “vezir”
  başkanlığında toplanır ve güvenliğinden
  “Emir-i Şemşir” sorumluydu. Divana; İnşa,
  arz, işraf, istifa divanlarının başkanları katılma
  hakkına sahiptiler.


   Büyük Divana bağlı olarak;


   Hükümdar başkentte olmadığı zaman devlet
  işlerinin naiblerce (naib-i sultan - vekil)
  yürütüldüğü Niyabet-i Saltanat Divanı,
   Mali işlere bakan Divan-ı İstivfa,
   Yönetimle ilgili işleri denetleyen Divan-ı İşraf,
   İç ve dış yazışmaları düzenleyen; hükümdarın
  nişan ve tuğrasını çeken Divan-ı Tuğra,
   Askeri işlerin görüşüldüğü Divan-ı Arız
  bulunmaktaydı.


   Divan-ı Ali üyeleri şunlardı;


   Vezir: Hükümdarlardan sonra gelen en yetkili
  kişiydi.
   Naib: Hükümdar başkentte olmadığı
  zamanlarda devlet işlerine vekâlet ederdi.
   Pervaneci: Arazi defterlerini tutar, iktaların
  dağıtımını yapardı. Ayrıca devletin istihbarat
  teşkilatından sorumludur.
   Müstevfi: Mali işlerden sorumludur.
   Tuğracı - Münşi: Yazışmaları yürütür, sultanın
  emir ve fermanlarına tuğra çekerdi.
   Müşrif: İdari ve mali teftiş yapardı.
   Emir-i Arız: Ordunun maaş ve ihtiyaçlarına
  bakardı.


   Adalet işlerinden Emir-i Dad sorumludur.
  Soruşturma ve tutuklamalara bakardı.

  ELIF... ? LAM...? MİM..?
  İşte böyle mealsiz anlatilmaz haldeyim...
  Hicretim sanadır ey Yâr !
  Ben sana Muhacirim... Sen bana Ensar 7. #37
  Kanadı kırık bir kuş gibi
  çırpınıp durdum onca zaman
  Sen
  Nerdeydin?
  Lâyezal - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kayıt
  Dec 2013
  Ziyaret
  Bugün-09:15
  Yer
  Ne önemi var? Düşün ki; Fizandan..
  Mesajlar
  32,965
  Konular
  23071
  Bloglar
  39
  Seslenme
  73 Mesajlar
  Etiket
  45 Konular
  FK Puanı
  3416
  FK Level:
  Lâyezal şimdi çevrimiçi

  Standart Cevap: Kpss Tarih Ders Notları ve Soruları - KPSS Tarih Dersine Nasıl Çalışılır?

  Ergün YILDIRIM
  KPSS TARİH DERS NOTLARI Tarih Öğretmeni
  38
  Kararlarında bağımsız olabilmesi için Divan-ı
  Ali’ye dahil edilmemiştir. (Adalet Bakanı).
   Anadolu Selçuklularında Divan-ı Saltanat’tan
  başka Meşveret Meclisi de bulunurdu. Bu
  mecliste, hükümdar olacak kişilerin
  belirlenmesinden, devletin iç ve dış
  politikalarına kadar pek çok konu görüşülürdü.


  Ülke Yönetimi


   Ülke bazı idari bölümlere ayrılmıştı;


   Meliklerin Yönettiği Eyaletler: Yanlarına
  tecrübeli bir devlet adamı (Atabey) verilerek
  gönderilirlerdi. Doğrudan hükümdara
  bağlıydılar.


   Divan’a Bağlı Eyaletler: Divan tarafından
  görevlendirilen yüksek rütbeli komutanlar
  tarafından yönetilirlerdi. Bunlara Emir-i
  Sipehsalar (Subaşı) denilirdi.


   Uç Eyaletleri: Bizans sınırında bulunan bu
  eyaletleri, merkeze bağlı kalmak şartıyla
  Türkmen Beyleri yönetirdi.


   Bunların dışında şehirlerde güvenlik işlerinden
  sorumlu askeri yöneticiler olan Subaşılar ve
  adalet işlerinden sorumlu Kadılar
  bulunmaktaydı.
   Ayrıca yönetim alanında askeri vali olan Şıhne
  (önemli şehir merkezlerinde bulunurdu),
  belediye işlerine bakan Muhtesip adlı
  görevliler de şehirlerde görev yapardı.
   Beyliklerde ise hükümdarın temsilcisi olan iki
  yetkili bulunurdu. “Mirliva” adlı kişiler siyasi,
  “Kadı” ise yargı alanında yetkiliydi.


  Ordu ve Donanma


   Ordu 3 bölümden oluşurdu;


   Guleman-ı Saray (Hassa Ordusu): Devşirme
  usulüne göre oluşturulan merkez ordusudur.
  Devletten üç ayda bir maaş alırlardı (Kapıkulu
  Teşkilatı). Bu bölümdeki askerler Gulamhane
  denilen kışlalarda yetiştiriliyorlardı.


   İkta Askerleri (Tımarlı Sipahiler): Ordunun
  en kalabalık bölümünü oluştururlardı.
  Tamamen Türklerden oluşan bu askerlerin
  hepsi süvariydi. Devletten maaş almazlar,
  bütün ihtiyaçları ikta sahiplerince karşılanırdı.


   Türkmenler ve Yardımcı Kuvvetler: Uç
  bölgelerinde (sınırlarda) daima savaşa hazır
  durumda olan Türkmen aşiretleri ile bağlı
  beylik ve devletlerden gelen askerlerden
  oluşturulurdu.


   Ayrıca savaş zamanlarında ihtiyaç olursa,
  geçici olarak ücretli asker de (Fecr-i Has)
  toplanırdı.
   Ordunun başkomutanı Sultandır. O olmadığı
  zamanlarda başkomutanlığı Vezir veya
  Beylerbeyi (Emir’ül-Ümera) üstlenirdi.
   Diğer ordu komutanlarına subaşı (sipehsalar,
  serleşker) denirdi.
   Türkiye Selçukluları donanmaya önem
  vermişlerdir. Antalya, Alanya, Sinop ve
  Samsun’da tersaneler inşa edilmiş ve
  donanmalar kurulmuştu.
   Donanma komutanlarına “Reis’ül-Bahr” veya
  “Melikü’s-Sevahil” denirdi (Deniz Kuvvetleri
  Komutanı).


  NOT: Anadolu beyliklerinin ordu teşkilatında
  Selçuklu askeri teşkilatının etkisi görülmekteydi.
  Ancak Dulkadiroğulları ve Ramazanoğulları
  Beyliklerinde diğerlerinden farklı olarak
  Memlüklerin etkisi görülmekteydi.


  ÖRNEK SORU
  Aşağıdaki Türk devletlerinden hangisi
  donanmaya önem vermiş ve tersaneler
  kurmuştur?
  A) Büyük Selçuklular
  B) Anadolu Selçukluları
  C) Karahanlılar
  D) Gazneliler
  E) Harzemşahlar
  (2010-KPSS Önlisans)
  Cevap: B


  Toprak Sistemi


   Toprak, devletin malı olup (Miri Arazi),
  kullanma hakkı halka aitti. Kullanılış amacına
  göre toprak, dört bölüme ayrılmıştır;


   Has Arazi: Geliri hükümdara ait topraklardı.
   Dirlik (İkta) Arazi: Ordu mensupları ve devlet
  memurlarına hizmet ve maaş karşılığı olarak
  verilen arazilerdi.
   Mülk Arazi: Üstün hizmetleri görülen devlet
  adamlarına verilirdi. Bu toprağa sahip olanlar
  tam bir tasarruf hakkına sahipti. Devredebilir,
  satabilir veya miras bırakabilirdi.
   Vakıf Arazi: Geliri hayır hizmetleri ve ilmi
  kuruluşların masraflarına ayrılmış arazilerdi.
  Vakıf arazisinin gelir ve giderlerini düzenleyen
  kişiye “Mütevelli” adı verilirdi.  ELIF... ? LAM...? MİM..?
  İşte böyle mealsiz anlatilmaz haldeyim...
  Hicretim sanadır ey Yâr !
  Ben sana Muhacirim... Sen bana Ensar 8. #38
  Kanadı kırık bir kuş gibi
  çırpınıp durdum onca zaman
  Sen
  Nerdeydin?
  Lâyezal - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kayıt
  Dec 2013
  Ziyaret
  Bugün-09:15
  Yer
  Ne önemi var? Düşün ki; Fizandan..
  Mesajlar
  32,965
  Konular
  23071
  Bloglar
  39
  Seslenme
  73 Mesajlar
  Etiket
  45 Konular
  FK Puanı
  3416
  FK Level:
  Lâyezal şimdi çevrimiçi

  Standart Cevap: Kpss Tarih Ders Notları ve Soruları - KPSS Tarih Dersine Nasıl Çalışılır?

  Ergün YILDIRIM
  KPSS TARİH DERS NOTLARI Tarih Öğretmeni
  39
  Hukuk


   Adli teşkilat bütün beyliklerde ve Anadolu
  Selçuklu Devletinde “Şer’i” ve “Örfi” olarak
  ikiye ayrılmıştır.
   Kadılar Şer’i davalara bakardı ve başlarında
  Kadi’l-Kudat (Kadılar Kadısı) yer alırdı
  (Konya’da bulunurdu).
   Örfi hukuktan Emir-i Dad sorumluydu.
  Toplumun huzur ve asayişini bozan ve
  kanunlara uymayanların davalarına bakardı. Bu
  kurum aynı zamanda “Adalet Bakanlığı”
  niteliğindeydi.
   Emir-i Dad, gerektiğinde devlet ileri gelenlerini
  (vezir ve divan üyelerini) de yargılayabilirdi.
   Askeri davalarla Kazasker (Kadıasker / Kadıy-
  ı Leşker) ilgilenirdi.
   Divan-ı Mezalim adlı yüksek mahkemeye
  Sultan başkanlık eder ve ağır siyasi suçlara
  bakardı.


  Ekonomi


   Ekonomik uğraşları tarım, hayvancılık, zanaat,
  dokumacılık, dericilik, madencilik, sanayi ve
  ticaretten oluşan ülke ekonomisinde en çok
  ticaret belirleyici olmuştur.
   Zanaatkârlar, aralarında dayanışmayı sağlamak
  için Ahilik teşkilatını kurmuşlardır. Her esnaf
  kendi mesleğiyle ilgili esnaf loncasına üye
  olmuştur.
   Ahi teşkilatının temelleri 12. yyda Abbasiler
  zamanında düzenlenen “fütüvvet” teşkilatına
  kadar uzanır. Anadolu Ahiliğinin kurucusu Ahi
  Evrandır (Osmanlı’daki adı “Lonca”dır.).
   Ahi teşkilatının görevleri; aynı meslekten olan
  üyeler arasında dayanışmayı sağlamak, üyeleri
  eğitmek, üretimde kalite ve standardı
  yükseltmek ve denetlemek, sosyal adaleti
  sağlamak, Narh sistemiyle fiyatları kontrol
  altında tutmak, devletle esnaf arasındaki
  ilişkileri düzenlemektir.


  NOT: Ahilik teşkilatının vergi toplamak ve
  esnaflar arasındaki davalara bakmak gibi
  görevleri yoktur. Ayrıca gayrimüslimler bu
  teşkilata üye olamazlardı.


  ÖRNEK SORU
  Aşağıdakilerden hangisi Ahi topluluğu olarak
  örgütlenmiştir?
  A) Esnaf B) Kadı C) Müderris
  D) Sipahi E) Melik
  (1999/DMS)
  Cevap: A


  ÖRNEK SORU
  Anadolu Selçuklu Devleti’nde şehirlerin
  ekonomik hayatında önemli yere sahip olan
  teşkilatlanma aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Ayanlar B) Ahiler C) Ulema
  D) Memurlar E) Kapıkulu Askerleri
  (1999/DMS)
  Cevap: B


   Ticareti geliştirmek devletin temel politikası
  haline gelmişti. Bu dönemde Anadolu
  uluslararası bir ticaret merkezi olmuştu.
   En çok ticaret yapılan ülkeler Bizans, İran,
  Venedik, Ceneviz ve Arap ülkeleriydi. Çeşitli
  tarım ürünleri ile birlikte, yün, tiftik, ipek, halı,
  kilim ve deri satılırdı. Ayrıca koyun, sığır, at
  gibi hayvanlar ve şap, tuz, demir, bakır ve
  gümüş gibi maddeler alınır ve satılırdı.


   Anadolu Selçukluları ticareti geliştirmek için;


   Anadolu’nun çeşitli yerlerine kervan yolları
  açmışlardır.
   Tüccarların ücretsiz olarak konaklayabilmeleri
  için ticaret yolları üzerinde kervansaraylar
  yapmışlardır.
   Yabancılardan düşük gümrük vergisi
  almışlardır.
   Tüccarların mallarına devlet garantisi
  koymuşlardır (Sigorta sistemi).
   Ticari amaçlı fetihler yapmışlardır (Sinop,
  Antalya, Suğdak, Alanya’nın fethi gibi).
   Çeşitli devletlerle ticaret antlaşmaları
  imzalamışlardır.
   Yabancı tüccarları Antalya, Konya, Kayseri ve
  Sivas gibi şehirlere; Türk tüccarları ise
  gayrimüslim memleketlerine
  yerleştirmişlerdir.


   Ayrıca Müslüman çiftçilerden alınan Öşür,
  Hıristiyan çiftçilerden alınan Haraç,
  gayrimüslim erkeklerden alınan Cizye, Ağnam
  (hayvan vergisi), Bac (pazar yeri vergisi),
  liman, gümrük, maden, tuzla, orman gelirleri,
  ganimet ve hediyeler de devletin önemli gelir
  kaynakları arasındaydı.
   Anadolu Selçuklu’da iki türlü hazine vardır;
  Hazine-i Amire (Devlet hazinesi), Hazine-i
  Hassa (Hükümdarın şahsına ait hazine).
   Türkler Anadoluya geldiklerinde bir süre yerli
  halkın kullandığı Bizans parasını kullanmak
  zorunda kaldı. İlk Selçuklu paraları önce bakır
  sonra gümüş ve altından basıldı. Gümüş paraya
  dirhem, altın paraya dinar demişlerdir.
  İlk para Sultan Mesut tarafından bastırılan
  bakır paradır (ekonomik bağımsızlık  ELIF... ? LAM...? MİM..?
  İşte böyle mealsiz anlatilmaz haldeyim...
  Hicretim sanadır ey Yâr !
  Ben sana Muhacirim... Sen bana EnsarSayfa 4/4 İlkİlk ... 234

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Benzer Konular

 1. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 13-01-2014, 16:40
 2. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 13-01-2014, 16:40
 3. Anayasa Ders Notları Maddelerle Özet
  By Lâyezal in forum KPSS
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 13-01-2014, 16:34
 4. Cevaplar: 11
  Son Mesaj: 13-01-2014, 15:57
 5. Phpbb Tarih ve saat Verisi
  By Lâyezal in forum PhpBB
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 08-01-2014, 14:22

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  
Sitemiz bir " paylaşım " sitesidir. Bu yüzden sitemize kayıt olan herkes kontrol edilmeksizin mesaj/konu/resim paylaşabilmektedir. Bu sebepten ötürü, sitemiz üzerinden paylaşılan mesajlar, konular ve resimlerden doğabilecek olan yasal sorumluluklar paylaşan kullanıcıya aittir. ForumKalbi.com hiçbir yasal sorumluluk kabul etmemektedir. Illegal herhangi bir faaliyet görülmesi durumunda conqu3ror@hotmail.fr adresine mail atıldığı taktirde mesaj, konu ya da resim en fazla 24 saat içerisinde silinecektir.
5101 sayılı yasayla degişik 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince sitemizde telif hakkı bulunan mp3,video v.b. eserlerin paylaşımı T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hak sahipliği verilmiş olan MÜ-YAP tarafindan yasaklanmış olup, yasal işlem olması halinde paylaşan kişi yada kişilerin bilgileri gerekli kuruma verilecektir.